ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE PROSEDÜRÜ

Written by

                      ACİL DURUMLARA HAZIRLIK VE MÜDAHALE PROSEDÜRÜ 

1.      AMAÇ Bu prosedür  de güvenliğini etkileyebilecek potansiyel acil durumlar ve kazaları yönetmek için hazırlanmıştır.

2.      KAPSAM Bu prosedür  Yiyecek İçecek departmanını kapsar.

3.      SORUMLULUK

Genel Müdür, GGYT

4.      UYGULAMA 4.1   Gıda güvenliği ile ilgili acil bir durum meydana geldiği zaman (elektrik kesintisi, gıda güvenliğini etkileyecek ekipman makine arızası, kimyasal madde bulaşması, su kirliliği vb) veya gıda zehirlenmesi şüpheli olaya ilk müdahale edecek  Acil Durum Ekibi ” aşağıdadır.

ACİL DURUM EKİBİ

Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi
İşletmedeki Görevi

Ekip Başkanı  
 

Ekip Başkan Yardımcısı

 İ 
  Asıl Üye  
  Asıl Üye  
 

Yedek Üye

  

    4.2. ACİL DURUM KURTARMA PLANI

   4.2.1. ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİİşyerinde çalışanlar gıda güvenliği ile ilgili tehlikeli durumla karşılaştığında GGYT acil bilgi verir.

   4.2.2 Gıda Zehirlenmesi Halinde Yapılacak İnceleme Faaliyetleri:İncelemeyi GGYT ve İşletme doktoru ile koordineli olarak yapar.

Vaka Yerinde Öğrenilecek Hususlar §       Zehirlenen kişi sayısı §       Klinik olarak hangi vakaya benzediği §       Hangi gıdalardan ne için şüphelenildiği §       Başka nelerden şüphelenilebilir §       Mutfak ve depoların kontrolü 

Mutfak Şefinden Öğrenilecek Hususlar §       Vakanın başlamasından önce dört öğün çıkan yemekleri kapsayan mönüler §       Bu gıdaların hangileri zehirlenmeye sebep olabilir? §       Şüpheli gıdalar ne zaman alınmış ve ne zaman yemek yapımı için kullanılmış? §       Gıdalar tüketilmeden önce  Ø     Nerede? Ø     Hangi sıcaklıkta muhafaza edildi? Ø     Serviste kaç derecede, ne kadar bekletildi: §            Şüpheli gıda et ürünleri ise uygun şartlarda çözdürülmüş mü? §            Şüpheli gıdadan artan miktar var mı? §            Son zamanlarda her hangi bir gıda maddesi atıldı mı veya şüpheli görüldü mü? Geçmiş dört öğünün şahit numuneleri laboratuar tahliline gönderilir. Analiz sonuçları ilgili departmanlara yayınlanır.Hastaların tedavisi yapılır ve tekrar oluşmaması için alınan önlemler yazılır.Ayrıca alınması gereken önlemler belirtilir.Netice ve karar tespit edilir.

  4.2.3. ACİL DURUM TATBİKATLARI:İşyerinde yılda bir acil durum tatbikatı yapılır. Bu tatbikatlar acil durum ekibi tarafından yapılır.

  4.2.4. ACİL DURUMDA HABERLEŞME:Bir acil durumda gerekli veya faydalı olabilecek telefon numaraları ’ACİL DURUMLARDA ARANACAK TELEFON NUMARALARI LİSTESİ’ oluşturularak uygun yerlere asılır ve güncel tutulur.Normal yollarla haberleşilememesi halinde İşletme dahilinde uygun alternatif haberleşme yollarına başvurulur.

  4.2.5  SOĞUK HAVA DOLAPLARININ ARIZASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR·         GGYT VE Mutfak Şefi ne bilgi verilir.·         Soğutucu cihazın yeterli soğutmadığı gözlenir ya da tespit edilirse cihazın açık olup olmadığı kontrol edilir.·         Kapıların kapalı olup olmadığı kontrol edilir.·         Cihaz açık konumda kapıları kapalı olduğu halde soğutma yapmıyor ise Teknik Servise bilgi verilir, tarih ve saatin belirtildiği Teknik Arıza Fişi doldurulur.·          Teknik Servis elemanının arızanın giderilme zamanı ile ilgili vereceği bilgi doğrultusunda gıda ürünleri başka bir dolaba taşınır.·         Arıza 1 (bir) saat içerisinde giderilecek ise ürünleri taşımaya gerek duyulmaz.·         Teknik Servis tarafından arızanın yapıldığına dair bilgi verildikten sonra soğutucu kullanılabilir.

  4.2.6. ACİL DURUMLARDA ARANILACAK TELEFON NUMARALARI LİSTESİGIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM TEMSİLCİSİMUTFAK ŞEFİOTEL DOKTORUİLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ   

Article Categories:
ISO 22000 PRESÖDÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »