DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Written by

                                                  DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ 

1.    AMAÇ Bu prosedürün amacı   uygulanan Gıda güvenliği sisteminin etkinliğinin doğrulanması için bir yöntem oluşturmaktır.

2.    KAPSAM Hammadde kabulünden başlamak üzere, proses aşamalarını ve mamul depolarını kapsar. İlgili bölümlerde uygulanır.

3.    SORUMLULUK: Bu prosedürün uygulamasından GG Komisyon Başkanı ve GG Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4.    UYGULAMA

  4.1 DoğrulamaDoğrulama yöntemi dokümanların doğrulanması, uygulamanın etkinliğinin kontrolü, düzeltici faaliyetlerin etkinliği ve sistemin geçerli kılınması ile ilgili hususları içermektedir. Bu amaçla GG sistemi ile ilgisi olan her bir birim için check listler hazırlanmıştır.

  4.1.1  Dokümanların DoğrulanmasıGG sistem dahilinde hazırlanmış tüm dokümanlar, GG uygulaması, hijyen faaliyetleri, ekipman, işletme binaları, personel hijyeni yılda iki kez doğrulama formları ile kontrol edilir ve bu formlar  Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında doğrulanır. Toplantılar sonucunda Yönetim Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı hazırlanır ve Düzeltici Faaliyet Prosedürüne göre düzeltici faaliyetler başlatılır.

  4.1.2 Uygulamanın Doğrulanması

  4.1.2.1 Onbeş Günlük Kontrol Formuyla DoğrulamaOn beş günde bir DANIŞMANLIK tarafından doğrulama kontrol formuyla kontrolü yapar ve Genel Müdür ile ilgili departman müdürlerine rapor sunar. 

  4.1.2.2 Aylık Ürün DoğrulamasıAyda birkez hammaddelerden ve hazırlanan ürünlerden numune alınarak mikrobiyolojik analiz yaptırılır. Uygulama bu metotla ayda bir kez doğrulanır.

  4.2.  GG Yıllık Geçerlilik Değerlendirme ToplantılarıGG geçerlilik toplantısına Genel Müdür, F&B Müdürü, Exucative Chief, Teknik Müdür, Exucative housekeeper, Muhasebe Müdürü katılır.4.2.1 Yılda bir kez GG doğrulama toplantısı tutanakları GG Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.4.2.2 İç kalite tetkik raporlarındaki GGile ilgili bulgular Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sunulur.4.2.3 Müşteri şikayetleri ile ilgili istatistikler sunulur.4.2.4 Eğitim ihtiyaçları ve uygulamanın etkinliği değerlendirilir.

  4.3. Geçerlilik Belgesinin VerilmesiYukarıdaki veri kaynakları dikkate alınarak GG sistemindeki başarı ;a.Yeterli ise: Genel Müdür tarafından geçerli kılınır ve ilgili bölümlere GG geçerlilik belgesi verilir.b. Yeterli değilse: Genel Müdür tarafından geniş çaplı düzeltici faaliyet başlatılır. Bu durumda en geç bir ay sonra yapılmak üzere takip amaçlı bir GG geçerlilik toplantısı yapılır. Uygunsuzluklar giderildi ise faaliyet kapatılır. Ve a maddesi uygulanır.Doğrulama Çizelgesi

 FAALİYET  SIKLIK  SORUMLULUK  İNCELEYEN
DOKÜMANLARIN DOĞRULANMASI Yılda iki kez GGYönetim Temsilcisi Genel Müdür
UYGULAMANIN DOĞRULANMASI Uygulamanın Doğrulanması Onbeş günde bir kez Artı Danışmanlık Genel Müdür GG Komisyonu
Ürün Doğrulaması Ayda bir kez GG Yönetim Temsilcisi GG Yönetim Temsilcisi
GEÇERLİLİK DOĞRULAMASI Yılda bir kez GG Yönetim Temsilcisi Genel Müdür

 5.       İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 5.1    HACCP-F01/P08      İşletme Çevresi ve İçi Doğrulama Formu

5.2    HACCP-F02/P08      Teknik Donanım Doğrulama Formu

5.3    HACCP-F03/P08      Personel Hijyeni Doğrulama Formu

5.4   HACCP-F04/P08       KKN Doğrulama Formu

5.5    HACCP-F05/P08      Değerlendirme Formu 

Article Categories:
ISO 22000 PRESÖDÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »