TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Ek-13A

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-13A

 

 

 

 

 

 

AROMA MADDELERİNİN ÜRETİMİNDEKULLANILAN 
ÇÖZÜCÜLER-TAŞIYICILAR-KATKI MADDELERİ 
 
ÇÖZÜCÜ VE TAŞIYICILAR                          KISITLAMALAR
E 406           Agar agar
E 471   C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri
E 471   C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril diesterleri
E 471   C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril triesterleri 
E 400   Aljinik asit
E 401-404       Na, K, NH4 ve Ca aljinat
E 260   Asetik asit
E 901   Beeswax
                Benzil alkol
                Damar zamkı
                Dekstran
                Dekstrin
E 342   Diamonyum fosfat
                Dietilen glikol monoetil eter
                Ekmek kırıntısı
                Elemi resin
                Etil alkol
                Etil laktat
E 465   Etil metil selüloz
                Etil tartarat 
E 419   Ghatti zamkı
                Glukoz
                Gliseril diasetat
E 1518          Gliseril triasetat
                Gliseril tripropaonat
                Gliserol mono asetat
                Hidrojene bitkisel yağ
                Hidrolize bitkisel protein
E 1440          Hidroksipropil nişasta
E 1442          Hidroksipropil dinişasta fosfat
E 463   Hidroksipropil selüloz
E 464   Hidroksipropilmetil selüloz
E 407a          İşlenmiş euchema seaweed
E 418   Jellan zamkı
E 170   Kalsiyum karbonat
E 341   Mono-,di- ve tri Kalsiyum ortofosfat
E 552   Kalsiyum silikat
E 516   Kalsiyum sülfat
E 416   Karayagam
E 466   Karboksimetil selüloz, Na tuzu
E 407   Karragenan
E 425   Konjak zamkı
                Kuru un
E 270   Laktik Asit
                Laktoz
E 410   Lokust bean zamkı
E 504   Magnezyum karbonat
                Maltodekstrin
E 421   Mannitol
E 461   Metil selüloz
        Modifiye Nişastalar
E 1410          Mono nişasta fosfat
E 1412          Dinişasta fosfat 
E 1414          Asetillendirilmiş dinişasta fosfat
E 1422          Asetillendirilmiş dinişasta adipat
                Nişasta
E 1450          Nişasta (sodyum) oktenil suksinat
E 1420          Nişasta asetat
E 1404          Okside nişastalar
E 440           Pektinler
         Peynir Altısuyu Tozu
E 1520          Propilen glikol
E 405           Propilen glikol aljinat
E 460   Selüloz (Mikrokristalin)
E 459   beta-Siklodekstrin
E 551   Silikon dioksit
E 541   Sodyum alüminyum difosfat
E 554   Sodyum alüminyum silikat
        Su
        Sukroz
E 474   Sukro gliseridler
E 417   Taragam
E 1505          Trietilsitrat
        Tuz
E 422           Gliserol                              Sakız ve bebek gıdası aromalarında
                                               ağırlıkça % 30, diğer aromalarda
                                               ağırlıkça % 0.05
         İsopropil alkol                       Tüketime hazır gıda maddelerinde
                                               0.5 g/kg
E903    Karnauba vaksı                        Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E902    Kandellila vaksı                      aromada ağırlıkça % 51
E 967   Ksilitol                              Tek veya birlikte kullanıldıklarında
         Jelatin                               aromada ağırlıkça % 51
E414    Arap zamkı     
E 421   Guar zamkı                            Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 415   Ksantan zamkı                         aromada ağırlıkça % 21
E 413   Tragakant zamkı                               
E 420   Sorbitol                              Tüketime hazır gıdada en fazla 50 ppm
E 420   Sorbitol şurup
E 473   Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 470b          Yağ asitlerinin magnezyum tuzları
E 470a          Yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları
                Yenilebilir katı ve sıvı yağlar
 
ANTİOKSİDANLAR
E 300   Askorbit asit                  Esansiyel yağ içeren aromalarda
E 301-302       Askorbit asitin                tek veya birlikte kullanıldıklarında
         sodyum ve kalsiyum tuzları
E 304   Askorbil palmitat                     1000 mg/kg, diğer aromalarda
E 306   Doğal tokoferoller                    200 mg/kg
E 307-E309      Sentetik tokoferoller                 Tek veya birlikte kullanıldıklarında 
E 310   Propil gallat                         aromanın esansiyel yağ içerip
E 312   Dodesil gallat                        içermemesiyle orantılı olarak
E 320   BHA                                   200-1000 mg/kg
E 321   BHT
E 311   Oktil gallat
E 315   Eritorbik asit
E 316   Sodyum eritorbat
        TBHQ
E 385   EDTA                                  Aromada 20 mg/kg
 
KORUYUCULAR
E 200   Sorbik asit                           Tek veya birlikte kullanıldıklarında
E 201   Sodyum sorbat                         aromada l,5 g/kg (asit cinsinden)
E 203   Kalsiyum sorbat
E 202   Potasyum sorbat
E 210   Benzoik asit
E 211   Sodyum benzoat
E 212   Potasyum benzoat
E 213   Kalsiyum benzoat
E 214   Etil p-hidroksi benzoat
E 215   Sodyum etil p-hidroksi benzoat
E 216   Propil p-hidroksibenzoat
E 217   Sodyum propil p-hidroksi benzoat
E 218           Metil p-hidroksibenzoat
E 219   Sodyum metil p-hidroksi benzoat
E 220   Kükürt dioksit                        Aromada 300 mg/kg (SO2 cinsinden)
E 221   Sodyum sülfat
E 222    Sodyum hidrojen sülfat
E 223   Sodyum metabisülfit
E 224   Potasyum metabisülfit
E 226   Kalsiyum sülfat
E 227   Kalsiyum hidrojen sülfat
E 280   Propionik asit
E 281   Sodyum propionat
E 283   Potasyum propionat
 
EMÜLGATÖRLER, STABİLİZATÖRLER, KIVAM ARTTIRICI ve JELLEŞTİRİCİLER
E 322   Lesitin                               Aromada ağırlıkça % 5
E 400   Aljinik asit                          Aromada ağırlıkça % l
E 401   Sodyum aljinat
E 402   Potasyum aljinat
E 403   Amonyum aljinat 
E 404   Kalsiyum aljinat
E 405   Propilen glikol aljinat
        Propilen glikol stearat
E 406   Agar agar
E 407   Karagenan
E 407a  İşlenmiş euchema seaweed
E 410   Lokust bean zamkı
E 412   Guar zamkı
E 413   Taragakant zamkı
E 414   Arap zamkı
E 415   Ksantan zamkı
E 419   Ghatti zamkı
E 471   C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril diesterleri  Aromada ağırlıkça % 5
E 471   C6-C18 alifatik yağ asitlerinin gliseril monoesterleri 
E 472b  Yağ asitlerinin mono ve digliseridlerinin laktatları
E 472c  Gliserollerin sitrik ve yağ asidi esterleri
E 472e  Gliserollerin diasetil tartarik ve yağ asidi esterleri 
E 473   Yağ asitlerinin sukroz esterleri
E 475   Yağ asitlerinin poligliserol esterleri
E 477   Yağ asitlerinin propilenglikol esterleri
E 474   Sukro gliseridler                             Aromada ağırlıkça % 1
E 430   Polioksietilen (8) stearat                    Şekerleme ve pasta aromalarında
E 431   Polioksietilen (40) stearat                   ağırlıkça % 1
E 432   Polisorbat 20
E 433   Polisorbat 80
E 434           Polisorbat 40
E 435   Polisorbat 60
E 436   Polisorbat 65
E 444   Sukroz asetat izobütirat
E 482   Sodyum steoril-2-laktat
        Sodyum sitrat
E 483   Stearil tartarat
E 491   Sorbitan monostearat
E 492   Sorbitan tristearat
E 493   Sorbitan monolaurat
E 494   Sorbitan monooleat
E 495   Sorbitan monopalmitat
         Modifiye nişastalar
E 440   Pektinler
         ASİTLER,BAZLAR ve TUZLAR
E 170   Kalsiyum karbonat
E 260   Asetik asit
E 261   Potasyum asetat
E 262   Sodyum asetatlar
E 263   Kalsiyum asetat
E 270   Laktik asit
E 325   Sodyum laktat
E 326   Potasyum laktat
E 327    Kalsiyum laktat
E 330   Sitrik asit
E 331   Sodyum sitratlar
E 332   Potasyum sitratlar
E 333   Kalsiyum sitratlar
E 334   Tartarik asit
E 335   Sodyum tartaratlar
E 336   Potasyum tartaratlar
E 337   Sodyum potasyum tartarat
E 354   Kalsiyum tartarat
E 338   Fosforik asit
E 339   Sodyum fosfatlar
E 340   Potasyum fosfatlar
E 296   Malik asit
E 350   Sodyum malatlar
E 351   Potasyum malat
E 352   Kalsiyum malatlar
E 297   Fumarik asit
E 355   Adipik asit
E 356   Sodyum adipat
E 357   Potasyum adipat
E 363   Suksinik asit ve bunun sodyum ve potasyum tuzları
E 500   Sodyum karbonat
E 501   Potasyum karbonat
E 504   Magnezyum karbonat
E 507   Hidroklorik asit
E 508   Potasyum klorür
E 509   Kalsiyum klorür
E 510   Amonyum klorür
E 511   Magnezyum klorür
E 513   Sülfürik asit
E 514   Sodyum sülfatlar
E 515   Potasyum sülfatlar
E 516   Kalsiyum sülfat
E 517   Amonyum sülfat
E 518   Magnezyum sülfat
E 524   Sodyum hidroksit                              Tek veya birlikte kullanıldık-
E 525   Potasyum hidroksit                            larında aromada ağırlıkça 
E 526   Kalsiyum hidroksit                            2 g/kg 
E 527   Amonyum hidroksit
E 528   Magnezyum hidroksit
 
TOPRAKLANMAYI ÖNLEYİCİLER
E 170   Kalsiyum karbonat      
E 341   Mono-, di-,tri-Kalsiyum ortofosfat
E 470   Yağ asitlerinin kalsiyum, sodyum,potasyum
         ve magnezyum tuzları
E 504   Magnezyum karbonat
E 551   Silikon dioksit 
E 552   Kalsiyum Silikat       
E 553   Magnezyum silikatlar
E 554   Sodyum alüminyum silikat
E 555   Potasyum alüminyum silikat
E 556   Kalsiyum alüminyum silikat
E 559   Alüminyum silikat
 
AYIRICILAR
E 330   Sitrik asit
         Etilen diamino tetraasetik asit ve bunun mono-, di- ve tri- 
         sodyum ve kalsiyum di- sodyum tuzları
E 385   Tartarik asit
E 450   Tetrasodyum difosfat
 
DOLGU MADDELERİ
E 444   Sukroz asetat izobütirat
                Bromine edilmiş bitkisel sıvı yağlar
E 445   Ağaç reçinesinin gliserol esteri
         Gliseril tribenzoat
         Hidrojene reçinenin gliseril esteri
         Hidrojene kolonyum
         Hidrojene reçinenin metil esteri
         Propilenglikol dibenzoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bu sayfa 3.007 defa görüntülenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

people follow

Şef Ramazan Kır Fan Clup

Foto Galeri

dsc_7694 dscf0832 dscf0878 gida-hijen-santitasyonu-kursu-belgesi dscf1033 dscf2097 01072008120 image17 dsc09858 03072008156

Sayaç

 • 385Bu gönderi:
 • 3536106Toplam okunan.:
 • 832Bugün okunanlar:
 • 944Dün okunanlar:
 • 7261Geçen hafta okunanlar:
 • 16013Aylık okunma:
 • 1Şu anda online olan ziyatçiler:
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat