TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞ EK _17

 

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-17

PESTİSİT KALINTI LİMİTLERİ 
                                                     Kabul Edilebilir               
                                                      En Yüksek Değer
Pestisitin Adı         Ürünün Adı                     mg/kg (ppm)    AÇıklama
_______________________________________________________________________________________________
Abamectin              Sebzeler                       0.02
Alachlor               Mısır, pamuk tohumu            0.05
Aldicarb               Pamuk tohumu                   0.1     Sulphoxide ve 
                                                             Sulphone'lar dahil
Aldrin ve Dieldrin*    Meyveler                       0.05
(Yağda çözünür)        Sebzeler                       0.1
                       Hububat                        0.02
                       Et(yağında)                    0.2
                       Kümes hayvanları etinde               0.2
                       (Yağında)                      
                       Süt**                          0.006
Alüminium phosphide    Yağlı tohumlar, mısır          0.1
                       Hububat                        0.05
                       Kurutulmuş meyveler            0.01
Amitraz                Armut, pamuk tohumu            0.5     N-2,4 dimethyphenyl-
                       Koyun eti                      0.1     N methyformamidine
                       Meyveler ve sebzeler           0.4     olarak
                       Süt ve ürünleri                0.01
                       Sığır eti                      0.05
Anilazine              Domates, patlıcan, patates     1.0
                       Et                             0.02
                       Süt                            0.01
Atrazine               Mısır                          0.2
                       Üzüm                           0.1
                       Yumuşak Çekirdekli             0.05
                       meyveler                       
Avermectin             Turunçgiller                   0.02
Azinphos-Ethyl         Elma, armut                    1.0
                       Diğer meyveler                 0.5
                       Patates                        0.05
Azinphos-Methyl        Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.5
                       armut, üzüm                    
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       havuç, lahana, şeker pancarı, 
                       pamuk tohumu, fındık, badem
                       mısır, buğday          
                       Zeytin, patates, soya          0.05
Azocyclotin            Elma                           0.5     Cyhexatin ve azocyc-
                       Sebzeler                       0.2     lothin toplamı
Benalaxyl              Et                             0.5
                       Üzüm                           0.2
                       Kabak                          0.1
                       Süt, yumurta                   0.05
Bendiocarb             Şeker pancarı, sığır eti,      0.05
                       süt, yumurta                   
Benfuracarb            Pamuk tohumu                   0.1
Benomyl                Şeftali, kayısı, kiraz, vişne  3.0     Carbendazim olarak
                       Elma, armut, ayva              2.0
                       Sebzeler                       1.0
                       Turunçgiller                   5.0
                       Hıyar, şekerpancarı            0.5
                       Çeltik, yerfıstığı             0.2
                       Süt ve süt ürünleri            0.05
Bifenthrin             Sığır eti, (yağında)           0.5
(yağda çözünür)        Tavuk eti (yağında)            0.05
                       Sebzeler, elma, üzüm           0.1
                       Pamuk tohumu, tavuk eti               0.05
Bitertanol             Elma, kayısı                   1.0
                       Şeker pancarı                  0.5
                       Buğday                         0.05
Bromacil               Turunçgiller, fındık           0.02
Bromophos              Şeftali, elma, armut           1.0
                       Erik, kiraz, çilek, domates,   0.5
                       biber, hıyar, marul, lahana, 
                       hububat                
                       Mısır                          0.1
                       Havuç                          0.02
Bromopropylate         Sebzeler                       0.5
                       Meyveler                       0.2
                       Turunçgiller                   0.1
Bromoxynil             Mısır, hububat                 0.05
Bupirimate             Üzüm                           0.5
                       Şeftali, kabak                 0.2
Buprofezin             Sebzeler                       0.5
                       Turunçgiller                   0.1
Butralin               Soğan                          0.05
Cadusafoz              Muz                            0.01
Captan                 Turunçgiller                   5.0
                       Armut, elma, kuru üzüm,        3.0
                       domates, biber, patates        
                       Şeftali, kiraz, vişne, erik,   2.0
                       kayısı, yenidünya, üzüm        
                       Marul, soğan, pamuk tohumu     1.0
Carbaryl               Elma, armut, erik, kavun,      3.0
                       bağ yaprağı,                   
                       Meyveler                       2.0
                       Patlıcan, domates, biber,      1.0
                       hıyar, marul, lahana
                       Zeytin, mısır, buğday,                0.5
                       ayçiçeği, soya, fındık, çay, 
                       pamuk tohumu           
                       Patates, koyun, sığır eti      0.2
                       Süt ve süt ürünleri            0.05
Carbendazim            Turunçgiller                   4.0
                       Elma, armut, ayva, üzüm,       2.0
                       domates                
                       Şeftali, kayısı, kiraz, vişne,        1.0
                       yenidünya                      
                       Kabak                          0.5
                       Çeltik, arpa                   0.2
                       Şeker pancarı, buğday          0.1
                       Süt, koyun eti, sığır eti      0.1
Carbofuran             Şeker pancarı                  0.2     3-hydroxycarbofuron
                       Mısır                          0.1     olarak
                       Süt, et                        0.05
Carbosülfan            Meyveler                       0.2
Carboxin               Yerfıstığı, pamuk tohumu,      0.2
                       buğday, arpa                   
Cartap                 Lahana                         0.2
                       Patates                        0.1
Chlordane*             Meyveler ve sebzeler, fındık   0.02
(Yağda çözünür)               mısır, pirinç, buğday   
                       Et(yağında)                    0.05
                       Süt**                          0.002
Chlorfenvinphos        Patates                        0.05
Chlorfluazuron         Sebzeler                       0.2
                       Pamuk tohumu                   0.05
Chloridazon            Şeker pancarı                  0.1
                       Soğan                          0.05
Chloroneb              Pamuk  tohumu                  0.1
Chrorothalonil         Domates, patlıcan, kabak       2.0
                       Üzüm                           0.5
                       Elma, armut                    0.2
                       Patates                        0.1
                       Yerfıstığı                     0.05
                       Şeker pancarı                  0.02
Chlorpyrifos-Ethyl     Şeftali, elma, armut, üzüm     0.5
(Yağda çözünür)        Kuru  üzüm                     1.0
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       patlıcan, ayçiçeği
                       Zeytin, fındık                 0.1
                       Patates, soğan, lahana, mısır,        0.05
                       buğday, havuç, şeker pancarı, 
                       pamuk tohumu           
                       Peynir                         0.01
Chlorpyrifos-Methyl    Şeftali, erik, kiraz, hububat  0.5
(Yağda çözünür)        Marul, meyveler                0.2
                       Lahana                         0.1
                       Şeker pancarı, sığır eti       0.1
                       Yumurta                        0.05
                       Süt **                         0.01
Chlorsulfuron          Hububat                        0.02
Clofentezine           Elma, üzüm                     0.2
                       Sığır eti, yumurta             0.05
                       Süt                            0.01
Copper Compounds       Meyveler, sebzeler,            10.0
                       turunçgiller, üzüm, zeytin     
                       Şerbetçiotu                    15.0
Cyloate                Şeker pancarı                  0.05
Cyfluthrin             Sebzeler                       0.2
(Yağda çözünür)        Patates, soya                  0.1
                       Mısır                          0.05
                       Buğday, pamuk tohumu           0.02
Cyhalothrin(Lambda)    Meyveler ve Sebzeler           0.2
                       Şeker pancarı                  0.05
                       Patates, zeytin, soya, mısır, 0.02
                       buğday, pamuk tohumu   
Cymoxanil              Üzüm, kabak                    0.05
Cypermethrin           Elma, armut, kiraz             1.0
(Yağda çözünür)        Üzüm                           0.5
                       Domates, biber, hıyar, buğday  0.2
                       Şeker pancarı, patates,        0.1
                       ayçiçeği, mısır, soya, 
                       pamuk tohumu
                       Et (yağında)                   0.2
                       Süt **, yumurta                0.05
                       Havuç                          0.01
Cyroconazole           Üzüm, şeker pancarı            0.02
2,4-D                  Hububat                        0.2
                       Çeltik, mısır                  0.05
                       Süt ve süt ürünleri            0.02
DDT*                   Hububat                        0.1     p,p'-DDT,o,p'-DDT,
(Yağda  çözünür)       Yumurta                        0.5     p,p'-DDE ve p,p'-
                       Et(yağında)                    1       TDE(DDD) toplamı
                       Süt **                         0.02
Dalapon                Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.02
                       armut, ayva                    
                       Turunçgiller                   0.01
Dazomet                Turunçgiler, üzüm, soğan       0.01
Deltamethrin           Mercimek, mısır, buğday               0.5
(Yağda çözünür)        Elma, armut, zeytin, soya,     0.1
                       ayçiçeği, pamuk tohumu 
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.05
                       havuç ve diğer meyveler        
                       Süt**                          0.02
                       Patates, şeker pancarı         0.01
Demeton-S-Methyl       Meyveler                       0.4     sulphon ve sulphoxide-
                       Şeker pancarı, pamuk           0.1     ler dahil
                       tohumu                 
Dialifos               Pamuk tohumu                   0.05
                       Patates                        0.02
                       Diğer sebzeler                 0.01
Diazinon               Şeftali, erik, kiraz, kavun    0.3
(Yağda çözünür)        domates, hıyar, marul, lahana, 
                       Elma, armut, üzüm              0.2
                       Zeytin                         0.5
                       Nohut, soya, pamuk tohumu,     0.1
                       şeker pancarı                  
                       Fındık, buğday, biber, soğan   0.05
                       Süt**                          0.02
Dicamba                Hububat                        0.05
                       Şeftali, erik, kiraz           0.02
Dichyofluanid          Üzüm                           3.0
                       Armut, elma                    1.0
                       Domates, kabak                 0.5
Dichloropropene        Sebzeler                       0.02
Dichlorvos(DDVP)       Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.1
                       armut, çilek                   
                       Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       lahana, kurutulmuş meyveler    
                       Mercimek, mısır, hububat       1.0
                       Süt                            0.01
                       Et                             0.05
Diclofob-Methyl        Soğan, mercimek                0.05
                       Sebzeler, hububat              0.02
Dicofol                Sığır eti(yağında)             3.0
(Yağda çözünür)        Süt **                         0.1
                       Şeftali, erik, kiraz           1.0
                       Domates, hıyar                 0.5
                       Turunçgiller, diğer sebzeler, 0.1
                       yerfıstığı                     
Dicrotophos            Soya, pamuk  tohumu            0.02
Diflubenzuron          Şeftali, elma, armut           0.5
                       Pamuk tohumu                   0.1
                       Et, süt, yumurta               0.05
Dimethoate             Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
                       armut, üzüm                    
                       Zeytin, soya, şeker pancarı,   0.05
                       pamuk  tohumu          
Dimethipin             Et, süt, yumurta               0.02
Diniconazole           Üzüm                           0.05
                       Kuru üzüm                      0.5
Dinobuton              Meyveler                       0.2
Dinocap                Elma, şeftali, üzüm, patlıcan,        0.2
                       kabak                          
Dioxacarb              Patates                        0.05
Dioxathion             Meyveler                       0.2
Diquat                 Şeker  pancarı                 0.1
Ditalimfos             Elma, kabak                    0.5
Dithianon              Elma, üzüm                     0.5
Dithiocarbamates(DTC)  Turunçgiller, karpuz, kabak,   1.0            CS2 olarak
                       fasulye, biber, marul, patlıcan, 
                       lahana, domates        
                       Kiraz, vişne, armut, elma,     0.5
                       erik, kayısı, şeftali, kavun, üzüm, 
                       soğan, hıyar, pamuk tohumu     
                       Nohut, patates, buğday, arpa   0.1
Diuron                 Turunçgiller                   0.2
                       Sert ve yumuşak çekirdekli     0.05
                       meyveler                       
DNOC                   Şeftali, erik, kiraz           0.02
Dodine                 Armuk, ayva, elma, kayısı,     0.5
                       şeftali, yenidünya             
                       Soğan                          0.2
Endosülfan             Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
(Yağda çözünür)        armut, kavun                   
                       Domates, biber, marul, hıyar, 0.5
                       lahana, üzüm, zeytin           
                       Patates, soya, ayçiçeği,       0.2
                       pamuk tohumu, havuç    
                       Badem, kestane, fındık, mısır,        0.1
                       mercimek, nohut, buğday        
Endrın*                Elma, buğday, pirinç           0.02
(Yağda çözünür)        Et(yağında)                    0.1
                       Süt**                          0.0008
                       Yumurta                        0.2
                       Kanatlı etler(yağında)         1
Ethephon               Kiraz                          5.0
                       Elma, domates                  2.0
                       Üzüm, turunçgiller, biber,     1.0
                       patlıcan                       
                       Hıyar, soğan                   0.5
Ethiofencarb           Biber, domates, hıyar, marul   0.5
                       Süt,  sığır eti                0.02
Ethion                 Şeftali, erik, kiraz, elma,    1.0
(Yağda çözünür)        armut
                       Üzüm                           0.5
                       Et(yağında)                    2.5
                       Yumurta                        0.2
                       Kümes hayvanları(yağında)      0.2
                       Süt**                          0.02
Ethirimol              Kabak, şeker pancarı           0.05
Ethoate-Methyl         Şeftali, zeytin                0.5
Ethoprophos            Üzüm, sebzeler                 0.02
Etrimfos               Elma                           0.4
                       Et, süt                        0.01
Fenamiphos             Turunçgiller                   0.1
                       Muz                            0.05
                       Süt                            0.01
Fenarimol              Hıyar, karpuz, kavun, armut,   0.2
                       elma                           
                       Üzüm, kabak                    0.1
Fenbutatin Oxide       Elma, erik, kiraz, armut,      1.0
                       şeftali, turunçgiller          
                       Et, süt                        0.05
Fenitrothion           Kiraz, elma, armut, üzüm,      0.3
                       şeftali, erik, kayısı          
                       Domates, biber, marul, lahana,        0.2
                       şeker pancarı, hububat 
                       Soya                           0.1
                       Hıyar, pamuk tohumu, et               0.05
                       Süt                            0.002
Fenoxaprop-Ethyl       Soğan                          0.01
Fenpropathrin          Sığır eti(yağında)             0.5
(Yağda çözünür)        Kümes hayvanları eti yağında   0.02
                       Meyveler ve sebzeler           0.2
                       Süt**                          0.1
                       Pamuk tohumu                   0.05
Fenthion               Şeftali, erik, elma, armut,    0.5
(Yağda çözünür)        eytin, kiraz                   
                       Üzüm, lahana                   0.2
                       Buğday                         0.1
                       Et (yağında)                   2.0
                       Süt                            0.05
Fentin acetate         Domates                        0.2
                       Şeker pancarı                  0.1
                       Patates                        0.05
Fentin hydroxide       Şeker pancarı                  0.1
                       Patates                        0.05
Fenvalerate            Elma, armut, erik, kiraz       0.1
(Yağda çözünür)        Şeker pancarı, pamuk           0.05
                       tohumu         
Flubenzimine           Elma                           0.2
Flucythrinate          Pamuk tohumu                   0.1
Flusilazole            Elma, üzüm                     0.05
Flutriafole            Buğday, arpa, şeker pancarı    0.05
Fluvalinate            Elma, şeftali                  0.3
Folpet                 Elma, üzüm, domates            2.0
                       Şeftali, patlıcan, kabak       1.0
                       Patates                        0.02
Formothion             Domates, biber, marul, hıyar   0.1
                       şeftali, erik, kiraz, elma, armut, 
                       zeytin, pamuk tohumu
                       Süt                            0.05
Fosetyl Aluminium      Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.2
                       turunçgiller                   
                       Kabak                          0.1
Furathiocarb           Mısır, şeker pancarı           0.02
Gibberellic Acid       Sert çekirdekli  meyveler,     0.1
                       üzüm, turunçgiller             
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   1.0
                       çilek                          
Glyphosate             Sert çekirdekli meyveler,      0.1
                       fındık                         
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.02
                       üzüm, turunçgiller             
Heptachlor*            Havuç                          0.2     heptachlor epoxide dahil 
(Yağda çözünür)        Domates, hububat               0.02
                       Turunçgiller                   0.01
                       Sebzeler                       0.05
                       Süt**                          0.006
                       Et (yağında)                   0.2
Heptenophos            Meyveler                       0.2
                       Sebzeler                       0.1
Hexaconazole           Elma, kayısı, üzüm, kabak      0.02
Hexythiazox            Elma, sebzeler, pamuk          0.02
                       tohumu         
Hymexazol              Sebzeler                       0.1
                       Şeker pancarı                  0.05
Iprodione              Üzüm                           2.0
                       Sebzeler                       1.0
                       Patates                        0.2
                       Et, süt, yumurta               0.05
Lenacil                Şeker pancarı                  0.05
Lindane*               Elma, erik, kiraz, üzüm               1
(Yağda çözünür)        Hububat                        0.5
                       Patates                        0.05
                       Domates                        2
                       Çilek                          3
                       Et(yağında)                    2
                       Süt**                          0.01
                       Kümes hayvanlarının            0.7
                              eti(yağında)
                       Yumurta                        0.1
Linuron                Soya, nohut, mercimek          0.2
                       Çekirdekli meyveler,           0.02
                       ayçiçeği, turunçgiller ve
                       sebzeler                       
                       Pamuk tohumu                   0.01
Malathion              Şeftali, erik, kiraz,          2.0
                       turunçgiller, mısır, zeytin
                       Elma, armut, üzüm, biber,      0.5
                       patates, lahana, soğan, hıyar, 
                       domates, marul, havuç, 
                       şerbetçiotu                    
                       Hububat, fındık, kavun, nohut, 
                       mercimek, kurutulmuş meyveler  8.0
                       Soya, pamuk tohumu             0.2
Maleic Hydrazide       Patates                        30.0
                       Soğan                          10.0
Metalaxyl              Üzüm                           1.0
                       Et                             0.5
                       Kabak                          0.2
                       Patates, ayçiçeği, süt, yumurta       0.05
Methabenzthiazuron     Mercimek, nohut, soğan,        0.05
                       ayçiçeği
                       Hububat                        0.02
Methacrifos            Hububat                        0.01
Methamidophos          Domates, biber, hıyar, marul, 0.2
                       patlıcan, kabak        
                       Soya, pamuk tohumu             0.05
                       Et, süt, yumurta               0.01
Methazole              Patates, soğan, turunçgiller   0.01
Methidathion           Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.2
                       üzüm, armut
                       İncir, zeytin, fındık          0.05
Methiocarb             Meyveler, şeker pancarı, 
                       fındık, hububat, et, süt       0.05
Methomyl               Kiraz                          0.2
                       Sebzeler, soya, mısır, patates, 0.1
                       pamuk tohumu                   
                       Şerbetçiotu                    3.0
                       Susam, ayçiçeği                0.05
                       Et, süt                        2.0
Methyl bromid         Turunçgiller                   2.0
                       Üzüm, soğan                    0.5
                       Sebzeler                       0.1
                       Mısır, hububat                 0.05
                       Kurutulmuş meyveler            0.02
Metolachlor            Mısır, soya, şeker pancarı,    0.05
                       pamuk tohumu           
Metribuzine            Sebzeler                       0.2
                       Patates, soya                  0.05
                       Mercimek                       0.02
Mevinphos              Domates, biber, hıyar, marul, 0.05
                       ıspanak, patates, bezelye, soğan, 
                       havuç, lahana, karnıbahar      
Molinate               Çeltik                         0.05
Monocrotophos          Enginar, açiçeği, pamuk               0.05
                       tohumu  
                       Üzüm, zeytin, soya, et, süt    0.02
                       ürünleri               
                       Süt                            0.002
Monolinuron            Sebzeler                       0.1
                       Patates                        0.05
Myclobutanil           Elma, üzüm, kabak              0.2
                       Et, süt                        0.01
Noruron                Patates, pamuk tohumu          0.05
Nuarimol               elma, üzüm, kabak, şeker       0.05
                       pancarı                
Omethoate              Şeftali, erik, kiraz           1.0
                       Elma, armut                    0.2
                       Ayçiçeği, şeker pancarı               0.05
Oxadixyl               Üzüm                           0.5
                       Domates, kabak                 0.2
Oxycarboxin            Buğday, pamuk tohumu           0.05
Paraquat               Patates, şeker pancarı, pamuk  0.1
                       tohumu         
                       Çeltik, mısır, et              0.05
                       Çekirdekli meyveler,           0.02
                       turunçgiller, fındık           
                       Süt                            0.01
Parathion              Hububat                        0.05
Parathion-Methyl       Mısır, incir                   0.2
                       Domates, hıyar, biber, soğan, 0.1
                       marul, üzüm, ema, armut, 
                       şeftali, erik, kiraz           
                       Zeytin, fındık                 0.05
Penconazole            Elma, armut, üzüm              0.05
Pencycuron             Pamuk tohumu                   0.02
Pendimethalin          Soğan, ayçiçeği, pamuk         0.02
                       tohumu         
Permethrin             Havuç                          1.0
(Yağda  çözünür)       Elma, sebzeler                 0.4
                       Ayçiçeği, pamuk tohumu         0.1
                       Et (yağında)                   1.0
                       Kümes hayvanları etleri               0.1
                       Süt**                          0.1
Phenmedipham           Şeker  pancarı                 0.05
Phenthoate             Turunçgiller, zeytin           0.1
(Yağda çözünür)        Süt                            0.01
                       Sebzeler, lahana, fındık, çay,        0.05
                       et(yağında)                    
Phorate                Sebzeler                       0.05    sülphoxide ve sulpho-
                       Buğday, pamuk tohumu           0.02    ne'ları  dahil
Phosalone              Şeftali, erik, kiraz, elma,    0.05    
                       üzüm, armut, ayçiçeği, fındık
Phosfolan              Soya, pamuk tohumu             0.1
Phosmet                Şeftali, elma                  0.5
(Yağda çözünür)        Patates                        0.05
                       Et (yağında)                   1.0
                       Süt**                          0.02
Phoshamidon            Elma, armut                    0.3
                       Şeftali                        0.2
                       Enginar, pamuk tohumu          0.02
Pirimicarb             Elma, armut                    0.5
                       Şeftali                        0.3
                       Domates, hıyar, marul, biber, 0.2
                       patlıcan                       
                       Havuç                          0.1
                       Turunçgiller, şeker pancarı,   0.05
                       pamuk tohumu, süt, et          
Pirimiphos-Methyl      Elma, armut, domates, hıyar,   0.5
(Yağda  çözünür)       biber, marul, lahana           
                       Havuç, patates                 0.5
                       Et                             0.05
                       Süt**                          0.05
                       Pamuk tohumu                   0.05
Polyoxin               Elma, şeftali, domates,        0.1
                       patates, patlıcan
Prochloroz             Sığır eti, süt ve ürünleri     0.1
                       Hububat                        0.05
Procymidone            Kayısı, üzüm                   1.0
                       Domates, hıyar, marul, biber, 0.5
                       patlıcan                       
                       Soğan                          0.2
                       Ayva                           0.05
Profenofos             Mısır, soya, pamuk tohumu      0.02
                       Süt                            0.01
Promecarb              Kiraz, erik                    0.3
                       Patates                        0.05
Prometryn              Havuç, ayçiçeği, pamuk         0.05
                       tohumu          
                       Patates, mercimek, nohut       0.02
Propamocarb            Kabak                          0.2
Propanil               Çeltik                         0.05
Propargite             Şeftali, erik, elma, armut,    2.0
                       üzüm                           
(Yağda çözünür)        Çilek, domates, hıyar, biber, 0.5
                       marul, patlıcan                
                       Et(yağında)                    0.1
                       Süt **                         0.1
                       Yer fıstığı                    0.05
Propoxur               Elma, armut                    2.0
                       Patates                        0.1
                       Süt, et                        0.05
Prothiophos            Elma                           0.02
Pyrazophos             Elma, şeftali, kabak           0.05
                       Hububat                        0.01
Pyridaphenthion        Sebzeler                       0.02
Pyridate               Mısır                          0.05
Quinalphos             Meyveler, lahana               0.05
                       Patates, pamuk tohumu          0.01
Quinomethionate        Turunçgiller                   0.2
                       Meyveler ve sebzeler           0.02
Quintozene             Sebzeler                       0.02    Pentachloroaniline ve
                                                             Methyl pentachlorop-
                                                             henylsulphide dahil
                       Pamuk tohumu, buğday,          0.01
                       yer fıstığı                    
Sethoxydim             Mercimek, soya, pamuk          0.05
                       tohumu         
Simazine               Turunçgiller, mısır            0.05
                       Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.02
                       üzüm                           
Sulphur                Meyveler, turunçgiller         10.0
                       Sebzeler                       5.0
Tebuconazole           Hububat                        0.05
Terbumeton             Yumuşak çekirdekli meyveler,   0.01
                               turunçgiller,
Terbutryne             Patates, hububat, ayçiçeği     0.02
Tetrachlorvinphos      Şeftali, erik                  0.5
                       Süt                            0.02
Tetradifon             Domates, biber, hıyar, marul, 0.5
                       patlıcan, kabak, meyveler, 
                       turunçgiller                   
                       Şerbetçiotu                    2.0
                       Pamuk tohumu                   0.02
Tetrasul               Meyveler, sebzeler             0.02
Thiabendazole          Turunçgiller, elma, armut      2.0
                       Çeltik, buğday, et, süt               0.1
Thiobencarb            Çeltik                         0.02
Thiodicarb             Sebzeler                       0.5
                       Soya, pamuk tohumu             0.1
                       Mısır                          0.02
Thiometon              Meyveler, pamuk tohumu         0.02    Sulphoxide ve sulpho-
Thiophanate-Methyl     Şeftali, kayısı, kiraz, vişne  2.0     ne'lar dahil
                       Armut, elma, ayva, yenidünya   1.0
                       Kabak, hıyar                   0.5
                       Et, süt                        0.1
Tolclofos, Methyl      Buğday, pamuk tohumu           0.05
                       Sebzeler                       0.02
Tralomethrin           Pamuk tohumu                   0.01
Triadimefon            Üzüm                           0.2
                       Kabak                          0.1
                       Elma, şeftali, şeker pancarı, 0.01
                       hububat, et, süt               
Triadimenol            Hıyar, kabak, üzüm             0.1
                       Hububat, et, tavuk             0.05
                       Süt                            0.01
Triazophos             Turunçgiller                   0.5
                       Elma, şeftali                  0.1
                       Mısır, hububat                 0.05
                       Patates, pamuk tohumu          0.02
                       Et, süt                        0.01
Trichlorfon            Şeftali, elma, armut, erik,    0.5
                       kiraz                          
                       Çilek, üzüm, domates, biber,   0.2
                       hıyar, marul, lahana           
                       Patates, zeytin, süt           0.05
Tridemorf              Üzüm, kabak                    0.1
                       Mısır, şeker pancarı, hububat,        0.02
                       ayçiçeği                       
Triflumizole           Üzüm                           0.5
                       Kuru üzüm                      0.2
Triflumuron            Elma                           0.2
Trifluralin            Şeftali, erik, kayısı, kiraz, 0.01
                       elma, armut, ayva, domates, 
                       biber, hıyar, kabak, marul, 
                       lahana
                       Havuç, soğan                   0.2
                       Ayçiçeği, pamuk tohumu         0.02
Triforine              Elma, şeftali                  1.0     Chloral hydrate olarak
                       Kabak, hıyar                   0.2
Vamidothion            Elma                           0.2     Sulphoxide ve sulpho-
                       Şeftali, erik, kiraz           0.05    ne'lar  dahil
Vernolate              Soya                           0.02
Vinclozolin            Kiraz, vişne, kayısı, üzüm     1.0
                       Ayva, domates, diğer Ssebzeler 0.5
                       Et, süt                        0.05
_______________________________________________________________________________________________
* Çevresel kaynaklardan ortaya çıkan kullanımı yasaklanmış, (ruhsatlı olmayan) 
pestisitlerin kalıntı limitleridir. Bu kalıntılar bulaşanlar olarak değerlendirilmektedir.
** Yağda çözünür Pestisit kalıntıları;Süt ürününde yağ miktarı % 2'den az ise, 
süt için verilen kabul edilebilir en  yüksek değerin yarısı, yağ miktarı  % 2'den  
fazla ise .süt için  verilen kabul  edilebiliren yüksek değerin 25  katı olarak 
yağ üzerinden uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bu sayfa 2.553 defa görüntülenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

people follow

Şef Ramazan Kır Fan Clup

Foto Galeri

dscf2054 dsc_9628 dsc_9625 dscf0561 dscf0768 dscf1330 img_6314 img_5860 24072008204 11072008243

Sayaç

 • 427Bu gönderi:
 • 3536106Toplam okunan.:
 • 832Bugün okunanlar:
 • 944Dün okunanlar:
 • 7261Geçen hafta okunanlar:
 • 16013Aylık okunma:
 • 1Şu anda online olan ziyatçiler:
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat