TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _29

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-29

 

 

 

 

 

YİYECEK MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN ASETAL REÇİNELER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda asetal reçinelerin yiyecek maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilirler.

1.1. Monomer

1.1.01. Formaldehit, trioksimetilenin (trioksan) oligomeri şeklinde de olabilir.

1.2. Komonomerler. Toplam en çok % 6

1.2.01. Etilen oksit

1.2.02. Butandiol diglisit eter

1.2.03. Butandiol formal

1.2.04. 1-3 dioksan

1.2.05. 1-3 dioksolan

1.2.06. Pivalolakton

1.3. Polimerin akışkanlığı gram/10 dakika için 20 yi aşmamalıdır (190° C 2160 g )

2. Katalizör ve polimerizasyon yardımcı maddeleri

2.1. Katalizör. Toplam en çok % 1

2.1.01. Etilamin

2.1.02. Trietilamin

2.1.03. Tri-n-butilamin

2.1.04. Difenilamin

2.1.05. Metil-di-n-stearilamin

2.1.06. Dimetil-dioktadesil-amonyum asetat

2.1.07. Trifenil fosfit

2.1.08. Alüminyum klorür

2.1.09. Demir (III) klorür.

2.1.10. Bor triflorür

2.1.11. Bor tirflorür-eter kompleksi

2.2. Polimerizasyon ayarlayıcıları ve inhibitörler. Toplam en çok % 1

2.2.01. Formaldehit dimetil asetat (methiylal)

2.2.02. Formaldehit dibutil asetat (Butilal)

2.2.03. Sodyum florür. En çok % 0.3

2.2.04. Sodyum klorür

2.2.05. Kalsiyum florür

2.2.06. Sodyum karbonat

2.2.07. Kalsiyum karbonat

2.2.08. Magnezyum karbonat

3. Polimerin üretiminde aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilirler

3.1. Stabilizanlar

3.1.01. Poliamidlerin yapısında yalnızca aşağıdaki maddeler bulunabilir.

3.1.01.01. Monomer kalıntıları ve düşük moleküllü bağlama elemanları. Toplam en çok % 2.

3.1.01.02. Katalizör veya reaksiyon ayarlayıcıları ve bunların bağlama elemanları

3.1.01.02.01. Sülfürik asit, fosfarik asit ve bunların sodyum ve kalsiyum tuzları.

3.1.01.02.02. Asetik asit

3.1.01.02.03. Propionik asit

3.1.01.02.04. Adipik asit

3.1.01.02.05. Benzoik asit

3.1.01.02.06. Butilamin. En çok % 0.2

3.1.01.02.07. Siklohekzilamin. En çok % 0.2 toplam en çok % 0.5

3.1.01.02.08. Stearilamin

3.1.01.02.09. N.N-Dimetilaminokapron asidi.

3.1.01.02.10. Doymuş yağ asitleri (C6-C10)

3.1.01.02.11. Stearik asit

3.1.01.02.12. Kaprolaktam ve C-alkil (C1-C3)-substitiye edilmiş kaprolaktamın sodyum bileşikleri. En çok % 1.0

3.1.01.02.13. Stearilizosiyanat

3.1.01.02.14. Siklohekzilizosiyanat

3.1.01.02.15. Hekzametilendiizosiyanat

3.1.01.02.16. Toluylendiizosiyanat

3.1.01.02.17. Difenilmetan-4-4’-dizosiyanat

3.1.01.02.18. Katalizör ve/veya bağlama elemanları. Toplam en çok % 1.5

3.1.01.03. Uzun moleküllü maddeler

3.1.01.03.01. Bifenol-A-biglisideter. En çok % 0.2.

3.1.01.03.02. Di-(3.4-epoksi) siklohekzenil-dimetil metan. En çok % 1.0

3.1.01.03.03. Metilenbikaprolaktam

3.1.01.03.04. Ditersiyerbütilperoksit. En çok % 0.5

3.1.01.04. Kristalizasyon ayarlayıcıları

3.1.01.04.01. Düz zincirli dikarbonik asitleri (C2-C4) poliamidleri ve diaminler

3.1.01.04.02. Serbest aromatik aminleri kullanılamazlar.

3.1.02. Bitirilmiş üründe tat ve koku değişikliği yapmamak koşuluyla üre ve melamin reçineleri 3.1.01. ve 3.1.02. maddelerinin toplamı en çok % 1.5

3.1.03. Poli-N-vinil-prolidon

3.1.04. Disiyandiamid

3.1.05. Risinoleik asidin kalsiyum tuzları. Toplam en çok % 1.0

3.1.06. Tetra metilen (3.5-ditersiyer-Bütil-4-Hidroksinamat) metan. Toplam en çok % 1.0

3.1.07. 1.6-Hekzandiol-bi (3.5 ditersiyer-bütil-4-hidroksi fenil) propionat. En çok % 0.5

3.1.08. 2.6 Di-tersiyerbütil-4-metil fenol

3.1.09. Tersiyer bütil-hidroksianisol

3.1.10. 1.1’-Bi-(2-metil-4 hidroksi-5-tersiyer Toplam en çok % 0.5

bütil-fenil) bütan

3.1.11. 2.2’-Metilen-bi-(4-metil-6-tersiyer bütil fenol)

3.1.12. % 15-25’i beta-dietilamino-etilmetakrilat. % 75-85’i metakrilik asidin metil esterinden oluşan polimer karışımı. En çok % 0.05

3.2. Kaydırıcılar. Toplam en çok % 0.5

3.2.01. Bi-stearoyl ve/veya palmitoyl-etilendiamin. En çok % 0.2

3.2.02. Kalsiyum, mağnezyum ve çinko stearatlar. En çok % 0.3

3.2.03. Montanik asidin etandiol veya 1.3 – bütandiol ile esteri. En çok % 0.2

3.2.04. Doymuş ve doymamış doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri. En çok % 0.3

3.2.05. Metil ve/veya fenil gruplar ile organopilisiloksan (silikon yağı) (viskozitesi 20° C ta en az 97.3 cp). En çok % 0.2.

3.3. Dolgu maddeleri olarak cam pamuğu ve tebeşir karışımı, 5-20 mikrometre

4. Ekstraksiyon

4.1. Formaldehit homopolimerlerinin ekstraktlarında 3 mikrogramdan fazla, formaldehit kopolimerlerinin ekstraktlerinda 5 mikrogram/ml den fazla formaldehit bulunmayacaktır .

4.2. Distile su ekstraksiyonunda 2 mikrogram/ml den fazla amin azotu bulunmayacaktır .

5. Bor en çok % 0.008, flor en çok % 0.006 oranında bulunabilir.

6. Bitirilmiş ürün gıda maddelerinde tat ve koku değişikliği yapmamalıdır.

7. pH sı 2.5’ten daha düşük olan maddeler esetal reçinelerle temasta kullanılamazlar.

8. Asetal reçineler içme suyu kabı olarak kullanılamazlar.

9. Asetal reçineler yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.

9.1. Kuru ve katı gıda maddeleri

9.2. Et ve balık

9.3. Sebze ve meyve

 

 

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bu sayfa 1.648 defa görüntülenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

people follow

Şef Ramazan Kır Fan Clup

Foto Galeri

dscf2049 le-jardin-resort-hotel-acilisi 24072008209 24072008215 2007_05130011 dsc_1067 dscf2066 24072008213 24072008192 dscf0584

Sayaç

  • 91Bu gönderi:
  • 3365979Toplam okunan.:
  • 744Bugün okunanlar:
  • 777Dün okunanlar:
  • 5520Geçen hafta okunanlar:
  • 13043Aylık okunma:
  • 3Şu anda online olan ziyatçiler:
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat