TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _29

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-29

 

 

 

 

 

YİYECEK MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN ASETAL REÇİNELER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanma amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda asetal reçinelerin yiyecek maddeleriyle temasta kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilirler.

1.1. Monomer

1.1.01. Formaldehit, trioksimetilenin (trioksan) oligomeri şeklinde de olabilir.

1.2. Komonomerler. Toplam en çok % 6

1.2.01. Etilen oksit

1.2.02. Butandiol diglisit eter

1.2.03. Butandiol formal

1.2.04. 1-3 dioksan

1.2.05. 1-3 dioksolan

1.2.06. Pivalolakton

1.3. Polimerin akışkanlığı gram/10 dakika için 20 yi aşmamalıdır (190° C 2160 g )

2. Katalizör ve polimerizasyon yardımcı maddeleri

2.1. Katalizör. Toplam en çok % 1

2.1.01. Etilamin

2.1.02. Trietilamin

2.1.03. Tri-n-butilamin

2.1.04. Difenilamin

2.1.05. Metil-di-n-stearilamin

2.1.06. Dimetil-dioktadesil-amonyum asetat

2.1.07. Trifenil fosfit

2.1.08. Alüminyum klorür

2.1.09. Demir (III) klorür.

2.1.10. Bor triflorür

2.1.11. Bor tirflorür-eter kompleksi

2.2. Polimerizasyon ayarlayıcıları ve inhibitörler. Toplam en çok % 1

2.2.01. Formaldehit dimetil asetat (methiylal)

2.2.02. Formaldehit dibutil asetat (Butilal)

2.2.03. Sodyum florür. En çok % 0.3

2.2.04. Sodyum klorür

2.2.05. Kalsiyum florür

2.2.06. Sodyum karbonat

2.2.07. Kalsiyum karbonat

2.2.08. Magnezyum karbonat

3. Polimerin üretiminde aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla kullanılabilirler

3.1. Stabilizanlar

3.1.01. Poliamidlerin yapısında yalnızca aşağıdaki maddeler bulunabilir.

3.1.01.01. Monomer kalıntıları ve düşük moleküllü bağlama elemanları. Toplam en çok % 2.

3.1.01.02. Katalizör veya reaksiyon ayarlayıcıları ve bunların bağlama elemanları

3.1.01.02.01. Sülfürik asit, fosfarik asit ve bunların sodyum ve kalsiyum tuzları.

3.1.01.02.02. Asetik asit

3.1.01.02.03. Propionik asit

3.1.01.02.04. Adipik asit

3.1.01.02.05. Benzoik asit

3.1.01.02.06. Butilamin. En çok % 0.2

3.1.01.02.07. Siklohekzilamin. En çok % 0.2 toplam en çok % 0.5

3.1.01.02.08. Stearilamin

3.1.01.02.09. N.N-Dimetilaminokapron asidi.

3.1.01.02.10. Doymuş yağ asitleri (C6-C10)

3.1.01.02.11. Stearik asit

3.1.01.02.12. Kaprolaktam ve C-alkil (C1-C3)-substitiye edilmiş kaprolaktamın sodyum bileşikleri. En çok % 1.0

3.1.01.02.13. Stearilizosiyanat

3.1.01.02.14. Siklohekzilizosiyanat

3.1.01.02.15. Hekzametilendiizosiyanat

3.1.01.02.16. Toluylendiizosiyanat

3.1.01.02.17. Difenilmetan-4-4’-dizosiyanat

3.1.01.02.18. Katalizör ve/veya bağlama elemanları. Toplam en çok % 1.5

3.1.01.03. Uzun moleküllü maddeler

3.1.01.03.01. Bifenol-A-biglisideter. En çok % 0.2.

3.1.01.03.02. Di-(3.4-epoksi) siklohekzenil-dimetil metan. En çok % 1.0

3.1.01.03.03. Metilenbikaprolaktam

3.1.01.03.04. Ditersiyerbütilperoksit. En çok % 0.5

3.1.01.04. Kristalizasyon ayarlayıcıları

3.1.01.04.01. Düz zincirli dikarbonik asitleri (C2-C4) poliamidleri ve diaminler

3.1.01.04.02. Serbest aromatik aminleri kullanılamazlar.

3.1.02. Bitirilmiş üründe tat ve koku değişikliği yapmamak koşuluyla üre ve melamin reçineleri 3.1.01. ve 3.1.02. maddelerinin toplamı en çok % 1.5

3.1.03. Poli-N-vinil-prolidon

3.1.04. Disiyandiamid

3.1.05. Risinoleik asidin kalsiyum tuzları. Toplam en çok % 1.0

3.1.06. Tetra metilen (3.5-ditersiyer-Bütil-4-Hidroksinamat) metan. Toplam en çok % 1.0

3.1.07. 1.6-Hekzandiol-bi (3.5 ditersiyer-bütil-4-hidroksi fenil) propionat. En çok % 0.5

3.1.08. 2.6 Di-tersiyerbütil-4-metil fenol

3.1.09. Tersiyer bütil-hidroksianisol

3.1.10. 1.1’-Bi-(2-metil-4 hidroksi-5-tersiyer Toplam en çok % 0.5

bütil-fenil) bütan

3.1.11. 2.2’-Metilen-bi-(4-metil-6-tersiyer bütil fenol)

3.1.12. % 15-25’i beta-dietilamino-etilmetakrilat. % 75-85’i metakrilik asidin metil esterinden oluşan polimer karışımı. En çok % 0.05

3.2. Kaydırıcılar. Toplam en çok % 0.5

3.2.01. Bi-stearoyl ve/veya palmitoyl-etilendiamin. En çok % 0.2

3.2.02. Kalsiyum, mağnezyum ve çinko stearatlar. En çok % 0.3

3.2.03. Montanik asidin etandiol veya 1.3 – bütandiol ile esteri. En çok % 0.2

3.2.04. Doymuş ve doymamış doğal yağ asitlerinin gliserin esterleri. En çok % 0.3

3.2.05. Metil ve/veya fenil gruplar ile organopilisiloksan (silikon yağı) (viskozitesi 20° C ta en az 97.3 cp). En çok % 0.2.

3.3. Dolgu maddeleri olarak cam pamuğu ve tebeşir karışımı, 5-20 mikrometre

4. Ekstraksiyon

4.1. Formaldehit homopolimerlerinin ekstraktlarında 3 mikrogramdan fazla, formaldehit kopolimerlerinin ekstraktlerinda 5 mikrogram/ml den fazla formaldehit bulunmayacaktır .

4.2. Distile su ekstraksiyonunda 2 mikrogram/ml den fazla amin azotu bulunmayacaktır .

5. Bor en çok % 0.008, flor en çok % 0.006 oranında bulunabilir.

6. Bitirilmiş ürün gıda maddelerinde tat ve koku değişikliği yapmamalıdır.

7. pH sı 2.5’ten daha düşük olan maddeler esetal reçinelerle temasta kullanılamazlar.

8. Asetal reçineler içme suyu kabı olarak kullanılamazlar.

9. Asetal reçineler yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler.

9.1. Kuru ve katı gıda maddeleri

9.2. Et ve balık

9.3. Sebze ve meyve

 

 

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bu sayfa 1.895 defa görüntülenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

people follow

Şef Ramazan Kır Fan Clup

Foto Galeri

dsc_9638 2007_05130047 dscf1464 dsc_7715 dscf1458 11072008210 dscf0713 dscf0557 dscf1143 dsc09856

Sayaç

  • 97Bu gönderi:
  • 3536105Toplam okunan.:
  • 831Bugün okunanlar:
  • 944Dün okunanlar:
  • 7260Geçen hafta okunanlar:
  • 16012Aylık okunma:
  • 0Şu anda online olan ziyatçiler:
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat