TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _30

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-30

 

 

 

 

 

 

GIDA MADDELERİYLE TEMASTA KULLANILAN POLIVINILIDEN KLORÜR REÇİNELERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda poliviniliden klorür (PVDC) reçineleri gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

1. Ilkel madde olarak aşağıdakiler kullanılabilir:

1.1. Monomerler

1.1.01. Viniliden klorür

1.1.02. Akrilonitril

1.1.03. Akrilik, metakrilik ve itakonik asitlerin C1-C18 doymamış alifatik alkollerle esterleri

1.1.04. Stiren ya da vinil sulfonik asit. En çok % 2

1.1.05. Malik asit, akrilik asit, itakonik asit, metakrilik asit, akril ve metakrilamidler, metilolakrilamid, metilol metakrilamid. Toplam en çok % 3.

1.2. Stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya alfa metil stiren ve/veya vinil toluen. En çok % 15

2. Aşağıdaki fabrikasyon yardımcı maddeleri gösterilen sınırları aşmamak koşuluyla polimerin üretiminde kullanılabilirler:

2.1. Katalizörler. Katalizörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 5’iolabilir.

2.1.01. Azo izo butirik asit dinitrili. En çok % 0.2

2.1.02. Benzoil peroksit

2.1.O3. Diizopropil perkarbonat

2.1.04. Lauril peroksit

2.1.05. Potasyum persulfat

2.1.06. Sodyum bisulfit

2.1.07. Hidrojen peroksit

2.2. Emülgatörler. Emülgatörler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 3’ü olabilir.

2.2.01. Düz zincirli ve dallanmış doymuş C12-C20 alifatik karbonik asitlerin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları

2.2.02. Hidroksi oktadekan sodyum sulfonat

2.2.03. C12-C20 oksi yağ asitlerinin sodyum, potasyum ve alüminyum tuzları ve onların sülfolanmış ve asetillendirilmiş ürünleri

2.2.04. Alkil sülfat C11-C20

2.2.05. Alkil sülfonat C12-C20

2.2.06. Alkil aril sülfonat

2.2.07. Alkil, alkilaril ve asil etilenoksit ve onun sülfolanmış ürünleri

2.2.08. 20 etilenoksit gruplu polioksietilen sorbitan monooleat ve polmitat

2.2.09. Sülfosüksinik asidin C4-C16 doymuş alifatik alkollerle esterlerinin sodyum, potasyum ve amonyum tuzları.

2.3. Kolloid önleyiciler. Kolloid önleyiciler toplam olarak bitirilmiş ürünün en çok % 1I olabilir.

2.3.01. Metil selüloz

2.3.02. Hidroksietilselüloz

2.3.03. Hidroksipropilselüloz

2.3.04. Hidroksimetil propil selüloz

2.3.05. Polivinil alkol. (% 4 lük sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 5-cp)

2.3.06. Polivinil pirolidon (%5 lik sulu çözeltide 20oC ta viskozite en az 34 -38 cp)

2.3.07. Vinil pirolidonların vinil asetat ve/veya ortalama molekül ağırlığı 20000 in üstünde propionatla polimer karışımı.

2.3.08. Sodyum ve potasyum aljinat

2.4. Stabilizatörler

2.4.01. Sodyum fosfat

2.4.02. Potasyum stearat

2.4.03. Epokside soya yağı/epoksi oksijen miktarı % 8 den az, bitirilmiş ürün üzerinden hesaplanınca en çok % 1 olmalıdır.

2.4.04. Salisilik asidin P-tersiyerbütilfenil esteri. En çok % 0.75

2.4.05. 2.6-ditersiyerbütil-4-metilfenol. En çok % 0.05

2.5. Kaydırıcılar

2.5.01. Stearamid. En çok % 0.2

2.6. Yumuşatıcı olarak yalnız aşağıdakiler kullanılabilir.

2.6.01. Monomer halinde yumuşatıcılar

2.6.01.01. Asetiltribütilsitrat

2.6.01.02. Dibütilsebakat

2.6.02. Polimer halinde yumuşatıcılar

2.6.02.01. Abipik asitin 1,3 ve 1,4 bütandiol ile pollesteri (ortalama molekül ağırlıkları 1000) ve bunların asetillendirilmiş serbest hidroksil grupları

2.6.02.02. Adipik asit ve/veya azelaik asidin 1, 2 propandiol 1, 3 ve 1,4 bütandiol veya 1,6 hekzahdiolla poliesterleri (ortalama molekül ağırlığı 1000 in üstünde)

3. Bitirilmiş ürün peroksit reaksiyonu vermeyecek ve en çok % 0.3 uçucu madde bulunacak.

4. PVDC reçineleri yalnızca aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

4.1. Kuru ve katı gıda maddeleri

4.2. Yağ ve yağlı gıda maddeleri

4.3. Et ve balık

4.4. Sebze ve meyve

4.5. Sular ve meyve suları

4.6. Şekerli maddeler

4.7. Monomer olarak stiren kullanılmaması koşulu ile alkollü gıdalar.

 

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bu sayfa 2.033 defa görüntülenmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

people follow

Şef Ramazan Kır Fan Clup

Foto Galeri

dscf1042 dscf2048 dscf1096 dscf1114 dscf2088 dscf0806 dscf0805 dscf0776 dscf0807 dscf2041

Sayaç

  • 164Bu gönderi:
  • 3389145Toplam okunan.:
  • 309Bugün okunanlar:
  • 793Dün okunanlar:
  • 6070Geçen hafta okunanlar:
  • 15342Aylık okunma:
  • 2Şu anda online olan ziyatçiler:
Önceki yazıyı okuyun:
Kapat