6.0. KAYNAK YÖNETİMİ

Written by

6.0. KAYNAK YÖNETİMİ6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI   

 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak, devamını sağlamak, sürekli iyileştirmek, misafir isteklerinin yerine getirilmesi ve memnuniyetinin artırılabilmesi için gerekli kaynaklar kaynakların belirlenmesi, insan kaynakları, teknik ve teknolojik donanım, çalışma ortamı) sağlanmaktadır                                KAYNAK YÖNETİMİ                   

KAYNAKLARIN TEDARİK EDİLMESİ                                                                                                       İNSAN KAYNAKLARI                                          

Eğitim, Bilinçlendirme, Yetkinlik                                                                 Personelin atanması                      

TEKNİK VE TEKNOLOJİK DONANIM                                        

 ÇALIŞMA ORTAMI      Üst Yönetim tarafından, yönetim sistemleri çalışmalarını operasyonel düzeyde yürütmek, standardizasyonun tüm departmanlarda sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla KALİTE/GG Yönetim Temsilcileri atanmıştır.  Çalışanların katılımını sağlamak amacı ile “Öneri Sistemi Esasları ve “İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri” oluşturulmuştur. Bu esaslar ve anketler doğrultusunda tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli önerilerini yazılı olarak üst yönetime iletmektedirler.Çalışan ihtiyaçları, gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli gözden geçirilmektedir.Tüm çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlukları yazılı olarak belirlenmiş ve kişilere iletilmiştir.

6.2. İNSAN KAYNAKLARI

6.2.1 Genel GG ekibi içerisindeki personelin görev ve sorumlulukları Organizasyon Prosedüründe belirlenmiştir.

6.2.2. YETKİNLİK, BİLİNÇ ve EĞİTİM  İşimizin kalitesini etkileyecek personel alımlarında,  uygun eğitim, öğretim, beceri ve deneyime sahip olunmasına dikkat edilir.  Görev, yetki ve sorumluluk tanımlarında personelin sahip olması gereken özellikler tanımlanmıştır. Çalışanların, tanımlanmış faaliyetler doğrultusunda işlerini yapıp yapmadığı departman müdürleri tarafından denetlenir.Otellerimizde sistemlerin, etkin bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması açısından, Eğitim işleyişimiz doğrultusunda yıllık eğitim programları uygulanır.Yapılan eğitimlerin  “Eğitim Değerlendirme Formu” ile değerlen
dirilir. Eğitimin etkinliği ise;
eğitim alan kişinin departman sorumlusu tarafından iş başından değerlendirilir.Eğitimlere ilişkin kayıtlar, Personel İşleri Departmanları tarafından tutulur. Personelin aldıkları eğitimler  Personel Eğitim Kartı’ na işlenir.Otellerimize yeni katılan personel “İşe Alma ve “Oryantasyon Esasları” doğrultusunda Kalite/GG Politikası ve Kalite/GG Yönetim Sistemi konusunda eğitim verilip işe alıştırılır. Personelin işe alımı sırasında elde edilen veriler ve ihtiyaçların ışığında personelin kalite sistemine katkısını da sağlamak açısından eğitimlere devam edilir.Personel tarafından personelin yaptıkları işin önemi ve kalite hedeflerine ulaşma konusundaki katkıları ile ilgili bilinçlendirme toplantıları yapılır.Personelin terfi etmesi ve görev değişikliği gibi konular “Performans Değerlendirme Esasları” ile değerlendirilip, “Personel Değişikliği Esasları” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Ayrıca personelin işten ayrılmasına yönelik “İşten Ayrılma Esasları”  ve personel izinlerinin takibinin yapılabilmesi için de “İzin Esasları” oluşturulmuştur.

6.3. ALTYAPI Otelimizde, uygun hizmet vermek için gerekli çalışma alanları, araç- gereç, ekipman, donanım ve destek hizmetlerini sağlamaktadır.

6.4. ÇALIŞMA ORTAMI Üst yönetim, en kaliteli hizmeti elde edebilmek için çalışanların verimli çalışmasını sağlayacak ortamı sağlamak amacıyla “İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri”  düzenlenmiştir. Personel İşleri Departman Müdürleri tarafından anketler değerlendirilmekte alınan sonuçlara göre, çalışma ortamlarında personelinin isteği doğrultusunda düzenlemeye gidilmektedir. Ayrıca belli bir personelle yapılan toplantılarda personelin sorunları/öneri ve istekleri problem çözme teknikleri ile belirlenmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Article Categories:
ISO 22000 EL KİTABI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »