8.0. GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Written by

8.0. GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ

8.1 Genel

İşletmemizde uygulanan GG sisteminin doğrulanması ile ilgili yöntem GG Doğrulama Prosedürü’nde detaylandırılmıştır.

8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

Operasyonel OGP ve HACCP plânlarında yer alan kontrol önlemleri yerine getirilmeden önce ve bu konuda herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra, aşağıdakileri geçerli kılınmıştıra)   Uygulama planında belirtilen tehlikelerin önleme yöntemlerib)   Kontrol önlemleri, bütün halde, en fazla belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde tehlike taşıyan son ürün eldesini sağlamak için tanımlanmış gıda güvenliği tehlikesini/tehlikelerini kontrol konusunda etkin ve muktedir olması.

8.3     İzleme ve ölçmenin kontrolü

Kuruluş, belirlenmiş izleme ve ölçme metot ve ekipmanlarının, izleme ve ölçme prosedürlerinin yeterli performansı göstermesini sağlamaya uygun olduğunu göstermek için kalibrasyon prosedürü doğrultusunda hareket edilmektedir.Doğrulama ve kalibrasyon sonuçlarının kayıtları tutulmaktadır.

8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

8.4.1 İç tetkik

İç Denetim Prosedürü doğrultusunda, planlı aralıklarla, gıda güvenliği yönetim sisteminin; a)   Plânlanmış düzenlemelere, kuruluş tarafından kurulmuş gıda güvenliği yönetim sistemi şartlarına ve bu uluslararası standardın şartlarına uyulup uyulmadığının,b)   Gıda güvenliği yönetim sisteminin düzenli olarak yürütülüp yürütülmediğini ve güncellenip güncellenmediğinin,Belirlenmesi için iç tetkikler yapılmaktadır.

8.4.2 Doğrulama sonuçlarının değerlendirilmesi

Gıda güvenliği ekibi, plânlı doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını sistematik olarak değerlendirmektedir.Eğer, doğrulama, plânlanmış düzenlemelerle uyumluluk göstermezse, aşağıdaki konularda gözden geçirme yapılacaktır;a)   Mevcut prosedürler ve iletişim yolları b)   Tehlike analizi (Madde 7,4) kararları, oluşturulan operasyonel OGP ve HACCP plânı c)    OGP ler d)   İnsan kaynakları yönetimi etkinliği ve eğitim faaliyetleri

8.4.3  Doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi

Gıda güvenliği ekibi, iç ve dış tetkik sonuçl
arını (Madde 8.4.1) da içeren, doğrulama faaliyeti sonuçlarını yönetim gözden geçirme toplantılarında analiz etmektedir.. Analiz, aşağıdakileri yerine getirmek için uygun olmalıdır;
a)   Sistemin genel performansının, plânlanan düzenlemeleri ve kuruluşça oluşturulan gıda güvenliği yönetim sisteminin koşullarını karşılamasının doğrulanması,b)   Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi için ihtiyaçların saptanması,c)    Yüksek oranda potansiyel güvenli olmayan ürünlerin belirtisi olan değişimleri saptamak,d)   İç tetkikin plânlanmasında göz önünde tutularak, tetkik edilecek birimlerin statü ve önemine  yönelik bilgiler sağlanması,e)   Herhangi düzeltici faaliyet veya doğrulama faaliyetinin etkin olduğunu ispatlamaya kanıt sağlanması.

8.5     İyileştirme

8.5.1 Sürekli iyileştirme

Üst yönetim tarafında yönetim gözden geçirme toplantıları ile GG politikası, hedefler, denetim sonuçları, toplanan verilerin analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler gözden geçirilerek aksama olan süreçler tespit edilip düzeltici faaliyetler uygulanarak sürekli iyileşme sağlanır.

8.5.2  Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

Üst yönetim, gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli güncelleştirilmesini sağlamalıdır. Buna ulaşmak amacıyla, gıda güvenliği ekibi, gıda güvenliği yönetim sistemini yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendirir.

Article Categories:
ISO 22000 EL KİTABI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »