ISO 22000:2005 VE ISO 9001:2000 ARASINDAKİ EŞLEME

Written by

DURUMU

ISO 22000:2005 VE ISO 9001:2000 ARASINDAKİ EŞLEME

1.0 İÇİNDEKİLER VE DEĞİŞİKLİK DURUMU 

BÖLÜM NO

KONU

ISO 22000    MADDE NO DEĞİŞİKLİK  NO
1.0 İÇİNDEKİLER VE DEĞİŞİKLİK DURUMU   0
1 GİRİŞ-KAPSAM 1.0 0 
2

ATIF YAPILAN STANDART VEYA DOKÜMANLAR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

2.0 0
3

TERİMLER TARİFLER

3.0 0
4

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

4.0

0 
  Genel Şartlar 4.1. 0
  Dokümantasyon Şartları 4.2. 0
5

YÖNETİM SORUMLULUĞU

5.0 0
 

Yönetim Taahhüdü

5.1

0
 

Gıda Güvenliği Politikası

5.2

0
 

Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması

5.3

0
  Sorumluluk ve Yetki 5.4 0
  Gıda Güvenliği Ekip Lideri 5.5 0
  İletişim 5.6 0
 

Acil Durumlara Hazırlık ve Karşılık Verme

5.7 0
  Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.8 0
6 KAYNAK YÖNETİMİ 6.0 0
  Kaynakların Sağlanması 6.1 0
  İnsan Kaynakları 6.2 0
  Alt Yapı 6.3 0
  Çalışma Ortamı 6.4 0
7 GÜVENLİ ÜRÜN PLANLAMA VE GERÇEKLEŞTİRME 7.0 0
  Genel 7.1 0
  Ön Gereksinim Programları 7.2 0
  Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin birincil aşamaları 7.3 0
  Tehlike Analizleri 7.4 0
  Operasyonel Ön Gereksinim Programları Oluşturulması 7.5 0
  HACCP Planının Oluşturulması 7.6 0
  OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi ve Dokumanların Güncelleştirilmesi 7.7 0
  Doğrulama Planlaması 7.8 0
  İzlenebilirlik 7.9 0
  Uygunsuzluk Kontrolü 7.10 0
8 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GEÇERLİ KILINMASI, DOĞRULANMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ 8.0 0
  Genel 8.1 0
  Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması 8.2 0
  İzleme ve Ölçmenin Kontrolü 8.3 0
  Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması 8.4 0
  İyileştirme 8.5 0

   

ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme

 Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme 

ISO 22000:2005 ISO 9001:2000
Giriş   001020304 GirişGenelProses yaklaşımıISO 9004 ile olan ilişkiDiğer yönetim sistemleriyle uyumluluk
Kapsam 1 11.11.2 KapsamGenelUygulama
Atıf  yapılan standardlar 2 2 Atıf  yapılan standardlar
Terimler ve tarifler 3 3 Terimler ve tarifler
Gıda güvenliği yönetim sistemi 4 4 Kalite yönetim sistemi
Genel şartlar 4.1 4.1 Genel şartlar
Dokumantasyon şartlarıGenelDokumanların kontrolüKayıtların Kontrolü 4.24.2.14.2.34.2.4 4.24.2.14.2.34.2.4 Dokumantasyon şartlarıGenelDokumanların kontrolüKayıtların kontrolü
Yönetim sorumluluğu 5 5 Yönetim sorumluluğu
Yönetimin taahhüdü 5.1 5.1 Yönetimin taahhüdü
Gıda güvenliği politikası 5.2 5.3 Kalite politikası
Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlaması 5.3 5.4.2 Kalite yönetim sistemi planlaması
Sorumluluk ve yetki 5.4 5.5.1 Sorumluluk ve yetki
Gıda güvenliği ekibi lideri 5.5 5.5.2 Yönetim temsilcisi
İletişimDış İletişim İç İletişim 5.65.6.1 5.6.2 5.57.2.17.2.35.5.37.3.7 Sorumluluk, yetki ve iletişimÜrüne bağlı şartların belirlenmesiMüşteri ile iletişimİç iletişimTasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

 Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam) 

ISO 22000:2005 ISO 9001:2000
Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme 5.7 5.2 Müşteri odaklılık
8.5.3 Önleyici Faaliyet
Yönetimin gözden geçirmesi
Genel
Gözden geçirme girdisiGözden geçirme çıktısı
5.85.8.15.8.25.8.3 5.65.6.15.6.25.6.3 Yönetimin gözden geçirmesiGenelGözden geçirme girdisiGözden geçirme çıktısı
Kaynak yönetimi 6 6 Kaynak yönetimi
Kaynakların sağlanması 6.1 6.1 Kaynakların sağlanması
İnsan kaynaklarıGenelYeterlilik, bilinç ve eğitim 6.26.2.16.2.2 6.26.2.16.2.2 İnsan kaynaklarıGenelYeterlilik, bilinç ve eğitim
Altyapı 6.3 6.3 Altyapı
Çalışma ortamı 6.4 6.4 Çalışma ortamı
Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme 7 7 Ürün gerçekleştirme
Genel 7.1 7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlaması
Ön gereksinim programları (OGP) 7.27.2.17.2.27.2.3 6.36.47.5.18.5.37.5.5 AltyapıÇalışma ortamıÜretim ve hizmet sağlamanın kontrolüÖnleyici faaliyetÜrünün muhafazası
Tehlike Aanalizi gerçekleştirmenin Birincil AşamalarıGenelGıda güvenliği ekibiÜrün özellikleriTasarlanmış kullanımAkış şemaları, proses aşamaları ve kontrol önlemleri 7.3 7.3.17.3.27.3.37.3.47.3.5 7.3   7.4.27.2.17.2.1 Tasarım ve geliştirme   Satın alma bilgisiÜrüne bağlı şartların belirlenmesiÜrüne bağlı şartların belirlenmesi

 Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam) 

ISO 22000:2005 ISO 9001:2000
Tehlike AnaliziGenelTehlikenin tanımlanması ve kabul edilebilir seviyelerin belirlenmesiTehlike değerlendirmesiKontrol önlemlerinin seçimi ve değerlendirilmesi 7.47.4.17.4.2 7.4.37.4.4 7.3.1 Tasarım ve geliştirme
Operasyonel OGP oluşturulması 7.5 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri
HACCP plânının OluşturulmasıHACCP plânıKritik kontrol noktalarının tanımlanması Kritik kontrol noktaları  için kritik limitlerin belirlenmesiKritik kontrol noktalarını izleme sistemiİzleme sonuçları kritik limitleri aştığında uygulanacak işlemler 7.67.6.17.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.3.37.5.1    8.2.3 8.3 Tasarım ve geliştirme çıktılarıÜretim ve hizmet sağlamanın kontrolü    Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi  Uygun olmayan ürünün kontrolü
OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanlarının güncelleştirilmesi 7.7 4.2.3 Dokümanların kontrolü
Doğrulama plânlaması 7.8 7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
İzlenebilirlik sistemi 7.9 7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlik
Uygunsuzluk kontrolüDüzeltmelereDüzeltici faaliyetlerPotansiyel güvenli olmayan ürünlerin düzenlenmesiGeri çekme 7.107.10.17.10.27.10.3 7.10.4 8.38.38.5.28.3 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolüUygun olmayan ürünün kontrolüDüzeltici faaliyetUygun olmayan ürünün kontrolü Uygun olmayan ürünün kontrolü
Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi 8 8 Ölçme, analiz ve iyileştirme
Genel 8.1 8.1 Genel

 Çizelge A.1 – ISO 22000:2005 ve ISO 9001:2000 arasındaki eşleme (Devam) 

ISO 22000:2005 ISO 9001:2000
Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması 8.2 8.47.3.6 7.5.2   Veri analiziTasarım ve geliştirmenin geçerli kılınmasıÜretim ve hizmet sağlanması için proseslerin geçerliliği
İzleme ve ölçmenin kontrolü 8.3 7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü
Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanmasıİç tetkikHer bir doğrulama  sonucunun değerlendirilmesi Doğrulama faaliyetleri sonuçlarının analizi 8.4 8.4.18.4.2 8.4.3 8.28.2.27.3.4 8.2.38.4 İzleme ve ölçmeİç tetkikTasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesiProseslerin izlenmesi ve ölçülmesiVeri analizi
İyileştirmeSürekli iyileştirmeGıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi 8.58.5.18.5.2 8.58.5.17.3.4 İyileştirmeSürekli iyileştirmeTasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi

  

Article Categories:
ISO 22000 EL KİTABI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »