KEK 8 KAYNAK YÖNETİMİ

Written by

7. KAYNAK YÖNETİMİ

(ISO MADDESİ 6)

7.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI

(ISO MADDESİ 6.1.)Otelimiz,Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, devamını sağlamak ,sürekli iyileştirmek, misafir isteklerinin yerine getirilmesi ve memnuniyetinin artırılabilmesi için gerekli kaynakları (kaynakların belirlenmesi, insan kaynakları, teknik ve teknolojik donanım, çalışma ortamı) sağlamaktadır.                                                 

KAYNAK YÖNETİMİ KAYNAKLARIN TEDARİK EDİLMESİ                                                                                                                 

İNSANKAYNAKLARI          Eğitim,Bilinçlendirme,Yetkinlik   Personelin atanması             

TEKNİK VE TEKNOLOJİK DONANIM  

  ÇALIŞMA ORTAMI              Üst Yönetim tarafından,

ISO 9001: 2000  çalışmalarını operasyonel düzeyde yürütmek, standardizasyonun tüm departmanlarda sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır.  Tüm denetim faaliyetleri ilgili prosedürlerde belirtildiği şekilde Kalite Yönetim Temsilcisi, İç Denetim Sorumlusu ve konularında eğitim almış denetçiler tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Çalışanların katılımını sağlamak amacı ile “Öneri Sistemi Esasları ve “İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri” oluşturulmuştur. Bu prosedür ve anketler doğrultusunda tüm çalışanlar sistemin iyileştirilmesi için gerekli önerilerini yazılı olarak üst yönetime iletmektedirler.Çalışan ihtiyaçları, gerektiğinde toplantılar düzenlenerek üst yönetim tarafından sürekli gözden geçirilmektedir.Tüm çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlukları yazılı olarak belirlenmiş ve kişilere iletilmiştir.

7.2. İNSAN KAYNAKLARI

 (ISO MADDESİ 6.2.)

7.2.1. YETKİNLİK, BİLİNÇ ve EĞİTİM

(ISO MADDESİ 6.2.1.) İşimizin kalitesini etkileyecek  personel alımlarında,  uygun eğitim, öğretim, beceri ve deneyime sahip olunmasına dikkat edilir.  Görev, yetki ve sorumluluk tanımlarında personelin sahip olması gereken özellikler tanımlanmıştır. Çalışanların, tanımlanmış faaliyetler doğrultusunda işlerini yapıp yapmadığı departman müdürleri tarafından denetlenir.Otelimiz kalite politikasının, etkin bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması açısından, “Personel İşleyiş Prosedürü Eğitim Esasları” doğrultusunda, yıllık olarak eğitim ihtiyaçları planlanıp, bir program dahilinde uygulanır.Yapılan eğ
itimlerin  “Eğitim Değerlendirme Formu” ile değerlendirilir. Eğitimin etkinliği ise;
eğitim alan kişinin departman sorumlusu tarafından iş başından değerlendirilir.
Eğitimlere ilişkin kayıtlar, Personel İşleri Departmanı tarafından tutulur. Personelin aldıkları eğitimler  Personel Eğitim Kartı’ na işlenir.

Otelimizde kalite yönetim sisteminde sorumluluklara sahip personelimize ISO Genel, Dokümantasyon, İç Denetim konusunda eğitimler verilmiştir.Otelimize yeni katılan personel “İşe Alma Esasları” ve “Oryantasyon Esasları” doğrultusunda Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitim verilip  işe alıştırılır. Personelin işe alımı sırasında elde edilen veriler ve ihtiyaçların ışığında personelin kalite sistemine katkısını da sağlamak açısından eğitimlere devam edilir.Personel  tarafından Personelin yaptıkları işin önemi ve kalite hedeflerine ulaşma konusundaki katkıları ile ilgili bilinçlendirme toplantıları yapılır.Personelin terfi etmesi ve görev değişikliği gibi konular “Performans Değerlendirme Esasları ” ile değerlendirilip, “Personel Değişikliği Esasları” doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.Ayrıca personelin işten ayrılmasına yönelik “İşten Ayrılma Esasları”  ve personel izinlerinin takibinin yapılabilmesi için de “İzin Esasları” oluşturulmuştur.

7.3. ALTYAPI

(ISO MADDESİ  6.3.)Otelimizde , uygun hizmet vermek için  gerekli çalışma alanları, araç- gereç, ekipman, donanım ve destek hizmetlerini sağlamaktadır.   

7.4. ÇALIŞMA ORTAMI

(ISO MADDESİ  6.4)Üst yönetim, en kaliteli hizmeti elde edebilmek için çalışanların verimli çalışmasını sağlayacak ortamı sağlamak amacıyla “İç Müşteri Memnuniyeti Anketleri”  düzenlenmiştir. İnsan Kaynakları Müdürü tarafından anketler değerlendirilmekte alınan sonuçlara göre, çalışma ortamlarında personelinin isteği doğrultusunda düzenlemeye gidilmektedir. Ayrıca belli bir personelle yapılan toplantılarda personelin sorunları/öneri ve istekleri problem çözme teknikleri ile belirlenmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

7.5. ILGILI DOKÜMANLAR

7.5.1.  PER-P01            İnsan Kaynakları Prosedürü 

Article Categories:
KEK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »