ORGANİZASYON PROSEDÜRÜ

Written by

                                             ORGANİZASYON PROSEDÜRÜ

 1.      AMAÇ :  ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemini oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak için bir ekip oluşturmak ve ekipte çalışanların görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

2.      KAPSAM : Genel Müdürlük, Mutfak, F&B, Housekeeping, Teknik servis, Muhasebe-Satın alma, bölümlerini kapsar.

 3.   UYGULAMA :GG yönetim sisteminin etkin işleyişini sağlamak için görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır.Görevlendirilmiş personel kendi sorumluluğuyla ilgili gerekli eğitimi almış olmalı ve GG yönetim sistemine ilişkin kayıt ve düzeltici faaliyetleri uygulayabilmelidir.

 3.2.GG komisyon başkanı: Genel Müdür aşağıdaki görevleri yapması için sorumlu ve yetkili bir GG ekip lideri atamıştır.

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması, uygulamaya konması ve sürdürülmesini sağlamak
 • Gıda güvenliği yatırımları, denetimi ve tasarım
 • Gıda güvenliği toplantılarına başkanlık edilmesi
 • Toplantı gündeminin belirlenmesi
 • Genel denetim
 • Raporların kontrolü
 • Doğrulama ve onay

 3.3. Gıda güvenliği Komisyonu: Gıda Güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulamaya konması ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğu bir Gıda güvenliği komisyonu kurulmalıdır. Gıda Güvenliği komisyonu Gıda Güvenliği yönetim sisteminin kapsamına ve uygulama alanındaki ürünlere, proseslere ve tehlikelere ilişkin bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca komisyonda, hijyen, sağlık ve gıda mikrobiyolojisi konusunda eğitimli kişi bulunmalıdır.Gıda güvenliği komisyonunun görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

 3.3.1.GG Yönetim Temsilcisi:

 • Eğitim
 • İç denetim faaliyetleri ve raporlanması
 • Doküman toplaması ve literatür araştırması
 • KKN belirlenmesi çalışmaları ve kritik limitlerin belirlenmesi

 3.3.2.Executive Chief:

 • Mutfak hijyeni
 • Mutfak iş akışlarının takibi
 • Kontrol formları
 • İlgili birimlerle irtibata geçerek düzeltici uygulamaların yapılması ve takibi
 • Çöp iş akış düzeni ve hijyeni
 • Ürünlerin kontrolü

  3.3.3.F&B Müdürü:

 • Servis hijyeni
 • Bar hijyeni
 • Servis ve bar iş akışlarının kontrolü
 • Düzeltici faaliyetlerin kontrolü

  3.3.4.Teknik Servis Müdürü:

 • Lejyonella mücadelesi
 • Su ve havuz hijyeni
 • Soğuk odaların bakımı
 • Kalibrasyon

  3.3.5.Kat Hizmetleri Müdürü:

 • Deterjan ve dezenfektanların takibi
 • Bez kullanımı ve hijyeni
 • Çöp ayrıştırma, toplama düzeni
 • Haşere mücadelesi ve ilaçlamanın kontrolü

 3.3.6.Muhasebe Müdürü/Satınalma

 • Ürün kabulünde hijyen
 • Satın alınan ürünlerin ilk kalite kontrolü
 • Depo düzeni ve hijyen
 • Firmaların hijyen kontrolü

 3.3.7.Kalite Yönetim Temsilcisi:

 • Dokümantasyonların kontrolü
 • İç denetim faaliyetlerinin yapılması

 3.4.Ayrıca GG komisyonuna bağlı alt birimlerde bulunan personelinde görev dağılımı yapılmalı, şef veya yardımcı konumundaki personelde GG yönetim sisteminde görevlendirilmelidir. Görevlendirilen personel organizasyon şemasında gösterilmeli ve görev ve sorumlulukları ayrıca yazılı olarak belirtilmelidir

 3.4.1.Restoran şefi:·         Restoranın temizlik ve hijyeninin kontrolü·         Restoranda çalışan personelin hijyen kontrolü·         İlgili kontrol formlarının tutulması ve takibi

 3.4.2.Bar Şefi:·         Barların temizlik ve hijyen kontrolü·         Barlarda çalışan personelin hijyen kontrolü·         Barlarda sunulan ürünleri kontrolü·         İlgili kontrol formlarının tutulması ve takibi

 3.4.3.Executive Chief Yardımcıları:·         Mutfak temizlik ve hijyen kontrolü·         Mutfak kontrol formlarının tutulması·         İş akışlarının ve ürünlerin takibi.

 3.4.4.Mutfak Kısım Şefleri:·         Kısımlarına ait iş akışı ve ürünlerin kontrolü·         Temizlik ve hijyenin sağlanması ve personelin kontrolü

Article Categories:
ISO 22000 PRESÖDÜR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »