TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ EK _27

Written by

 

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ

Ek-27

MELAMIN FORMALDEHIT-ÜRE FORMALDEHIT DÖKÜMLER İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

Melamin formaldehit ve üre formoldehit reçinelerin dökülmüş malzeme şeklinde gıda maddeleriyle temasta kullanılmasında, kullanım amacına ve aşağıdaki koşullara uyduğu durumlarda bir sakınca yoktur:

1. Ilkel maddeler.

Melamin formaldehit reçineleri 1 mol melamin ile 3 moldan çok olmamak koşulu ile formaldehit reaksiyona sokularak elde edilir. Melamin fraksiyonunun bir kısmı üre ve benzoguanin ile yer değiştirebilir. Üre formaldehit reçineleri 1 mol üre ile en çok 2 mol formaldehit reaksiyona sokularak hazırlanır.

2. Katkı maddeleri

2.1. Katalizörler. En çok toplam % 1

2.1.01. Formik asit

2.1.02. Asetik asit

2.1.03. Laktik asit

2.1.04. Malik asit

2.1.05. Tartarik asit

2.1.06. Sitrikasit

2.1.07. Hidrolorik asit

2.1.08. Sulfirik asit

2.1.09. Fosforik asit

2.1.10. Sodyum hidroksit

2.1.11. Potasyum hidroksit

2.1.12. Amonyak

2.1.13. Kalsiyum hidroksit.

2.1.14. Magnezyum hidroksit

2.1.15. Yukarıda belirtilen maddelerin tuzları

2.1.16. Ftalik anhidrit.

2.1.17. Tetrakloroftalik anhidrit.

2.2. Lubrifiyanlar. Toplam en çok % 1

2.2.01. Stearik asit

2.2.02. Çinko, kalsiyum ve magnezyum stearatlar

2.2.03. Dioktil ftalat.

2.2.04. Montanik asidin etandiol ve 1, 3-butandiol ile esteri.

2.2.05. Metil ve/veya fenil grubuyla organopolisloksanlar (vizkozitesi 20° C de en az 100 santistik/97.3 cp)

2.2.06. Parafin

2.3. Polimerizasyon kontrol elemanları

2.3.01. Hekzametilen tetraamin

2.3.02. Magnezyum karbonat.

2.4. Dolgu maddeleri.

2.4.01. Selüloz.

2.4.02. Kaolin.

2.4.03. Işlenmemiş ağaç talaşı

2.4.04. Pamuk elyafı

2.4.05. Kireç

2.5. Pigmentler ve boyar maddeler.

2.5.01. Alüminyum

2.5.02. Alüminyum hidrat

2.5.03. Potasyum ve/veya alüminyum silikat.

2.5.04. Alüminyum
mono, di, tri stearatlar.

2.5.05. Baryum sülfat

2.5.06. Bentonit

2.5.07. Dimetil, oktadesil, amonyum iyonu ile geliştirilmiş bentonit

2.5.08. Yanmış amber.

2.5.09. Kalsiyum karbonat

2.5.10. Kalsiyum silikat

2.5.11. Kalsiyum sülfat

2.5.12. Karbon karası

2.5.13. Kobalt oksit-alüminyum oksit

2.5.14. Diatome toprağı

2.5.15. Demir oksitleri

2.5.16. Magnezyum oksit.

2.5.17. Magnezyum silikat (talk)

2.5.18. Sienna toprağı

2.5.19. Silis

2.5.20. Titan dioksit

2.5.21. Titan dioksit-magnezyum silikat

2.5.22. Baryum sulfat-titan dioksit

2.5.23. Çinko karbonat

2.5.24. Çinko oksit

2.5.25. Ek-36’da anılan boyar maddeler.

3. Ekstrakte edilebilme sınırları:

a) Damıtık su

b) Ağırlıkça % 3 asetik asit

c) Hacımca % 10 sulu etanol ile 80° C de ekstrakte edilince 100 mm’ye ya da 1 ml ye 3 mikrogramdan daha fazla formaldehit çözünmemelidir.

4. Yukarıda belirtilen koşullara uyan melamin ve üre formaldehit dökümler aşağıdaki gıda maddeleriyle temasta kullanılabilirler:

4.1. Yağ yağlı gıda maddeleri

4.2. Kuru ve katı gıda maddeleri

4.3. Süt ürünleri

4.4. Et, balık

4.5. Sebze, meyve

4.6. Şeker ve şekerli gıda maddeleri

4.7. Su ve meyve suları

Article Categories:
TÜRK GIDA KODEKSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shares
Translate »